ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 14 SARKIS,EVANGELIA

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99014, Fide: 42125197

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι