ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ 2004 - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΑΜΘ

Ομαδικό με 0 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 102/1039

Ημ/νίες: 09/10/2004 - 23/10/2004