ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ - ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, HERCEG NOVI

Κωδικός: 104/414

Ημ/νίες: 12/09/2005 - 27/09/2005