ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Π. ΓΚΕΣΟΥ

Πουλ 6 ατόμων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 105/26

Ημ/νίες: 01/01/2006 - 04/02/2006