ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΑΣ "ΙΑΣΩΝ" ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Πουλ 20 ατόμων, ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κωδικός: 105/23

Ημ/νίες: 15/10/2005 - 22/12/2005