ΠΡΩΤ/ΤΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΚΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κ 10

Πουλ 4 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 105/65,Α

Ημ/νίες: 28/02/2006 - 29/03/2006