ΠΡΩΤ/ΤΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κ 12

Ομαδικό με 1 συναντήσεις, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 105/66

Ημ/νίες: 28/02/2006 - 29/03/2006