ΠΡΩΤ/ΤΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Α 16

Ελβετικό 5 γύρων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 105/64

Ημ/νίες: 27/01/2006 - 18/02/2006