ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΣΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006

Ομαδικό με 7 συναντήσεις, ΚΩΣ

Κωδικός: 105/1018

Ημ/νίες: 26/04/2006 - 28/04/2006