ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006

Ομαδικό με 10 συναντήσεις, ΚΩΣ

Κωδικός: 105/1023

Ημ/νίες: 25/04/2006 - 29/04/2006