ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Γ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/340

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004