ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ 14

Πουλ 8 ατόμων, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 105/121

Ημ/νίες: 31/03/2006 - 19/04/2006