ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ 10 ΟΜΙΛΟΣ Β΄

Πουλ 10 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 105/167

Ημ/νίες: 03/05/2006 - 13/05/2006