ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ 9 ΟΜΙΛΟΣ Β΄

Πουλ 10 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 105/166

Ημ/νίες: 03/05/2006 - 13/05/2006