ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Γ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/348

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004