ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/349

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004