ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-5ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 8 ατόμων, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κωδικός: 105/199

Ημ/νίες: 14/01/2006 - 02/06/2006