ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/353

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004