ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2006 Κ 8

Πουλ 7 ατόμων, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151, Μαρούσι

Κωδικός: 105/227

Ημ/νίες: 26/12/2005 - 01/01/2006