ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/357

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004