Φ.Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ομαδικό με 24 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 106/1044

Ημ/νίες: 31/12/2005 - 29/11/2006