ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ. Α16 - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝ.

Διοργάνωση εξωτερικού, HERCEG NOVI

Κωδικός: 106/311

Ημ/νίες: 09/09/2006 - 18/09/2006