ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ. Κ 14 - ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ Μ.

Διοργάνωση εξωτερικού, HERCEG NOVI

Κωδικός: 106/319

Ημ/νίες: 09/09/2006 - 18/09/2006