ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

Διοργάνωση εξωτερικού, BATUMI

Κωδικός: 106/298

Ημ/νίες: 18/10/2006 - 27/10/2006