ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ Α΄

Πουλ 8 ατόμων, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 106/332

Ημ/νίες: 06/10/2006 - 17/11/2006