ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ Α΄

Πουλ 7 ατόμων, ΑΜΦΙΣΣΑ

Κωδικός: 106/337

Ημ/νίες: 20/10/2006 - 24/11/2006