ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 102/366

Ημ/νίες: 03/11/2004 - 12/11/2004