ΥΠΟΛΟΙΠΑ Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΣΣΚΕΔΥΜ

Ομαδικό με 6 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 107/1015

Ημ/νίες: 04/02/2006 - 20/05/2006