2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πουλ 8 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 107/15

Ημ/νίες: 22/12/2006 - 30/12/2006