ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΚΥΚΛΟΥ ΙΛΙΟΥ

Πουλ 10 ατόμων, ΙΛΙΟΝ

Κωδικός: 107/8

Ημ/νίες: 31/10/2006 - 24/11/2006