10ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ-18-ΤΕΣΣΑΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κωδικός: 107/26

Ημ/νίες: 08/12/2006 - 09/12/2006