1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΓΣ-ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" - ΕΛΟ -1300

Ελβετικό 5 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 107/29

Ημ/νίες: 13/01/2007 - 15/02/2007