ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤ. ΕΣΣΝΑ

Ομαδικό με 49 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 107/1020

Ημ/νίες: 10/03/2007 - 12/05/2007