ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤ. ΕΣΣΝΑ 2007

Ομαδικό με 45 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 107/1022

Ημ/νίες: 10/03/2007 - 12/05/2007