8ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ 2007-ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΔΡΕΣΔΗ

Κωδικός: 107/35

Ημ/νίες: 02/04/2007 - 13/04/2007