ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΟ "ΛΑΤΩ" - Κ -12

Πουλ 4 ατόμων, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 107/52, Α

Ημ/νίες: 31/12/2006 - 27/02/2007