ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΟ "ΛΑΤΩ" - Α -8

Πουλ 3 ατόμων, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 107/51, Α

Ημ/νίες: 31/12/2006 - 27/02/2007