ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΟ "ΛΑΤΩ" - Α -10

Πουλ 10 ατόμων, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 107/50

Ημ/νίες: 31/12/2006 - 27/02/2007