ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΟ "ΛΑΤΩ" - Α -16

Πουλ 6 ατόμων, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 107/48

Ημ/νίες: 31/12/2006 - 27/02/2007