ΕΣΩΤ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ "ΣΙΑΜΠΗΣ"

Πουλ 12 ατόμων, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κωδικός: 107/121

Ημ/νίες: 11/04/2007 - 11/05/2007