ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"

Ομαδικό με 25 συναντήσεις, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κωδικός: 107/1040

Ημ/νίες: 03/03/2007 - 24/03/2007