ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣ. - ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Πουλ 8 ατόμων, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 107/144

Ημ/νίες: 21/04/2007 - 02/06/2007