1ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ομαδικό με 4 συναντήσεις, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 108/251

Ημ/νίες: 27/04/2007 - 12/05/2007