ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚ. - 1ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 8 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 108/255

Ημ/νίες: 02/02/2007 - 15/06/2007