ΥΠΟΛΟΙΠΑ Φ.Α. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

Ομαδικό με 0 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 102/1044

Ημ/νίες: 31/12/2003 - 30/11/2004