ΔΙΑΣ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΩΝ 2007-ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΑΜΘ

Ομαδικό με 9 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 108/1062

Ημ/νίες: 13/10/2007 - 10/11/2007