ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 108/347

Ημ/νίες: 26/10/2007 - 06/11/2007