ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 108/349

Ημ/νίες: 26/10/2007 - 06/11/2007