ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ - ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ANTALYA - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωδικός: 108/379

Ημ/νίες: 17/11/2007 - 28/11/2007