ΠΑΝΕΥΡΩΠΪΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ Γ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΚΡΟΑΤΙΑ

Κωδικός: 108/394

Ημ/νίες: 12/09/2007 - 23/09/2007